Spring naar inhoud

Theaterproject o.l.v Norbert Busschers: de volkstuin

Met de acteurs wordt het fenomeen moestuintjes onderzocht. In de toenmalige DDR vormden deze een belangrijke verworvenheid die door de regering geschonken werd om de niet al te verwende burger wat variatie en luxe op tafel te gunnen. Nu zijn ze ook daar steeds meer recreatief in gebruik met de nodige kabouters, bruggetjes en plastic reigers. Er gelden heel eigen wetten op deze landjes waar luiheid en productiviteit hevig met elkaar in conflict kunnen zijn.

Norbert Busschers is voormalig artistiek leider van Theater Gajes en speelde op buitenfestivals door heel Europa. Sinds kort zet hij deze kennis in om jonge spelers te begeleiden in acteren buiten waar je in heel nauw contact met je publiek staat.